Jak przekazać 1 procent podatku

Wystarczy w rozliczeniu za rok 2017, w rubryce: „WNIOSEK

O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA

RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”

wpisać numer KRS 0000037904 oraz kwotę

o wnioskowanej wysokości,

a w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” koniecznie

wpisać w polu – „cel szczegółowy 1%” następujący  słowa:

9764 CIESIELSKI DIONIZY ANTONI

Więcej informacji: http://dzieciom.pl/podopieczni/9764